>

Členské příspěvky pro rok 2021

, 10.05. 2021 Aktuality

Na základě nové schválené finanční politiky klubu Výkonným výborem na podzim roku 2020 došlo od aktuální sezóny 2021 k úpravě výše členských příspěvků. Úprava spočívala v navýšení příspěvku a k zavedení nových a doplňujících pravidel pro udílení slev. Na obrázku naleznete přehledný výňatek z finanční politiky k výši členským příspěvkům.

Jsme si vědomi, že letošní sezona byla značně ovlivněna celosvětovou pandemií onemocnění covid-19, a proto jsme se rozhodli pro jednorázové řešení v podobě plošného snížení výše členského příspěvku. Výši členského příspěvku a nárok na slevu si ověřte s vedoucím každé kategorie. Vedoucí kategorie je také osobou, které se členské příspěvky odevzdávají. Případně můžete provést platbu převodem na účet dle platebních informací na přiloženém přehledu.

Starší články