>

První orlí Movember je za námi

Martin Urbánek, 01.12. 2022 Aktuality

Listopad je za námi a s ním i Movember 2022. Na úrovni klubu jsme se letos zapojili vůbec poprvé a nutno dodat, že poměrně aktivně. Pravidelné neděle s pohybem v menších či větších skupinách a nakonec i s překonáním předem stanovené cílové částky.

Průběžně jsme přes sociální sítě šířili povědomí o našich aktivitách v rámci Movemberu. Běhali jsme, utužovali kolektiv, někteří si nechali narůst knír a samozřejmě jsme i přispěli nějakou korunou na dobrou věc. Vybrané prostředky umožňují šířit osvětu a investovat do zdravotních programů v souvislosti s rakovinou prostaty, rakovinou varlat, psychickými problémy a nedostatkem pohybu.

Výsledkem našeho snažení jsou tři běžecké neděle, jedna pracovní neděle, čtyři mušketýři s kníry a naplnění stanovené částky 5000 Kč, kterou jsme společně s Vámi posunuli na konečných 6000 Kč. Na prvoroční týmovou akci v souvislosti s Movemberem velmi sympatický výsledek.

Poslední listopadovou neděli jsme věnovali pokládání koberců umělé trávy do prostorů pálkařského tunelu a bullpenu pro nadhazovače. Po práci jsme si dali zaslouženou odměnu v podobě nealkoholického piva značky Proud, konkrétně jejich speciální movemberový PrOOvan (toto není placená reklama :)). Pivovar přispívá z každého půllitru PrOOvanu 5 Kč Nadačnímu fondu Muži proti rakovině.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně, aktivitou „lajky“ a komentáři na sociálních sítích nebo i osobní pochvalou, ať šlo o akci samu nebo konkrétně naše pěstěné kníry. Příští rok celé snažení třeba povýšíme zase o něco výše.

30. listopadem osvěta nekončí, právě naopak. Mluvme o důležitosti péče o mužské zdraví a upozorňujme na prevenci nejen v listopadu ale po celý rok. Včasná kontrola může i zachránit život. Více informací, jak i nadále šířit osvětu nebo i přispívat, najdete na webu k akci samé skrze odkaz: Movember.

S koncem listopadu nekončí ani naše nedělní pohybové aktivity. Pravidelní účastníci chtějí i nadále pokračovat, scházet se a chodit si zaběhat i během dalších týdnů. Zachováme tedy nedělní výběhy od 10 hodin. Kdokoliv bude chtít, může se k nám připojit. Pro bližší informace sledujte naše sociální sítě.

Odkazy na naše sociální sítě: Facebook - Instagram - Twitter

Starší články