1. SaB Orli Choceň >
  2. Orli díky dotaci NSA získali peníze na údržbu

Orli díky dotaci NSA získali peníze na údržbu

Martin Urbánek, 13.02. 2023 Aktuality

Provoz a údržba sportovišť patří mezi nezanedbatelné položky v rozpočtu klubu s náklady pro rok 2022 klubu pomohla Národní sportovní agentury (dále NSA)

Klub SaB Orli Choceň si pro rok 2022 zažádal u NSA o dotaci ve smyslu rozvoje a podpory sportu s vidinou pokrytí nezbytných výdajů spojených s provozem a údržbou baseballového areálu.

V roce 2022 se tak podařilo díky dotačnímu programu NSA doplnit rozpočet o bezmála dvousettisícovou položku, díky které klub mohl pokrýt nezbytné provozní náklady na údržbu, včetně s tím spojených technických prostředků a zařízení v souvislosti se svou sportovní činností.

Starší články