1. SaB Orli Choceň >
  2. O klubu

Softball - Baseball - Slowpitch

Historie pálkovacích sportů až do poloviny 19. století, kdy A. Cartwright sepsal pravidla hry BASEBALL, z nichž některá platí až dodnes. Pravidla pro SOFTBALL jsou o něco málo „mladší“, v roce 1889 popsal tehdejší verzi „indoor baseballu“ (tj. přeneseně přeloženo – „baseball na doma“), jež měl menší nároky na velikost hřiště, vč. kratších vzdáleností mezi metami, také míč byl větší – vyšší odpor vzduchu, což vlastně platí až dodnes. Díky tomu je podobnost a spojení těchto sportů na snadě. Tvar hřiště, vybavení i způsob hry se od sebe příliš neliší, pouze v moderních pravidlech můžeme najít několik rozdílů.

Instruktážní video (by Czech Softball): Základní pravidla SOFTBALLU

PRAVIDLA BASEBALL 2023 (cz překlad)

PRAVIDLA FASTPITCH SOFTBALL 2022 - 2025 (cz překlad)

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Ad 1) Softball a Baseball…jsou pálkovací sporty, tudíž je nutné mít ke hře PÁLKU. Dříve se používali zejména dřevěné pálky, postupem času, ale došlo na různé materiály (slitiny), od hliníku až po kompozit (uhlíková vlákna). V dnešní době je vlastně rozdělení jednoduché, kovové pálky = softball a dřevěné pálky = baseball. Stále se, ale můžeme setkat s kovovou pálkou i v baseballu (zejména mládežnický baseball, příp. regionální soutěže).

Ad 2) Míč je tou nezákladnější věcí v softballu a baseballu, jakožto míčových kolektivních sportech. Kvalitní míče bývají ručně šity, v jehož jádru najdeme zpravidla korkový střed na nějž je naneseno několik druhů nití, vše je „zabaleno“ do koženého obalu a sešito do tvaru koule. Vývoj velikosti, povrchu a váhy je nepřeberný, ale základní (novodobé) rozeznání je lehké.

Míč pro SOFTBALL => 12“ (obvod 30,5 cm), žlutý a váha cca. 180 gramů

Míč pro BASEBALL => 9“ (obvod 22,8 cm), bílý a váha cca. 145 gramů

Ad 3) Rukavice…přestože většina míčových sportů se hraje pouze „holýma rukama“, tak v softballu a baseballu to téměř nelze. K chytání je zapotřebí speciální rukavice, která je ušitá z kůže (v dnešní době lze používat i syntetické materiály) a má i mnohé výztuže pro zmírnění síly při chycení nad(od-)hozeného/odpáleného míče. V moderním pojetí známe několik druhů rukavic, a to: 1. chytačská rukavice (nejvíce vyztužená), 2. prvometařská rukavice (největší) a 3. polařská rukavice (jež mohou být dvojího typu – do vnitřního pole a do vnějšího pole, jež má větší „košík“ mezi palcem a prsteníčkem)

Ad 4) Hřiště je specifické a defacto nemá podobnost s žádným sportem. Oba sporty se hrají na hřišti, které má tvar čtvrtkruhu, kdy ve vnitřním poli jsou umístěny 4 mety (ve čtvercovém rozhraní) – 1. meta / 2. meta / 3. meta a domácí meta (bases and home plate). V neposlední řadě známe i tzv. nadhazovací metu (pitching rubber), která však slouží pouze pro nadhazovače. Hřiště by mělo být obehnáno plotem, jež je, na vnější hraně zadního pole (outfield), myšleno ve dané kruhové výseči, označováno jako homerunový plot (homerun fence).

Ad 5) Počet hráčů je totožný…9 hráčů v poli/obraně. Na pálku lze dodat tzv. suplujícího pálkaře (DP…designated player = softball / DH…designated hitter = baseball), jež nahradí v pořadí pálkařů (hra v útoku) některého z 9 hráčů do obrany. V softballu lze daného hráčů nasadit za jakéhokoli hráče obrany, v baseballu toto lze pouze za nadhazovače.

Ad 6) Utkání se hrají na tzv. směny (inning), kdy vždy v jedné směně jde na pálku nejprve hostující tým a až poté domácí družstvo. Takto se hraje až do rozhodnutí, jelikož oproti některým míčovým sportům není zde remíza. Občas se lze (zejména v turnajovém či mládežnickém utkání) setkat i s časovým omezením zápasů, avšak běžně je utkání hráno 7.směn (softball), resp. 9 směn (baseball), popř. různé variace dle nastavení v dané kategorii.

Ad 7) Utkání začíná uvedením míče do hry, jež provádí nadhazovač (pitcher) družstva v obraně, který nadhodí směrem na domácí metu. Zde je připraven pálkař družstva v útoku, jenž se snaží míček odpálit a doběhnout na metu. Při hře v útoku je nutné postupně tzv. „šlápnout“ všechny mety, vč. domácí, aby útočící tým mohl skórovat (run…doběh). Bránící tým tyto mety užívá k tzv. autování hráčů v útoku (běžců). Vždy v jeden moment tak může skórovat pouze jedno družstvo (v útoku), což je největší rozdíl oproti všem kolektivním míčovým sportům. Při odpalu míče až za tzv. homerunový plot, je útočícímu hráči přiznán doběh pro pálkaře, popř. více doběhů dle počtu běžců na metách. Družstvo v obraně (defense) se naopak snaží míč zachytit popř. přihrát na mety dříve než-li doběhne běžec/běžci. Po 3 autech dochází k výměně družstev, kdy si týmy prohodí role a útočit je druhé družstvo. Poněkud specifickým pravidlem je, že pálkař může získat metu i pokud neodpálí, avšak je nutné, aby nadhazovač nadhodil 4 špatné nadhozy. Pokud nadhodí 3krát tzv. dobrý nadhoz, aniž by jej pálkař odpálil, tak dochází k přímému vyautování pálkaře => tzv. strikeout.

HRÁČI V POLI: 1. nadhazovač (pitcher), 2. chytač (catcher), 3. 1-metař (first baseman), 4. 2-metař (second baseman), 5. 3-metař (third baseman), 6. spojka (shortstop), 7. levý zadní polař (left outfielder), 8. střední zadní polař (center outfielder) a 9. pravý zadní polař (right outfielder).

Ad 8) Autování (tj. zahrání out = vyřazení ze hry) je možné několika základními způsoby

  1. Pokud hráč/čka doběhne později na metu než-li je na ni hozen míč hráči obrany (míč zde musí být zachycen a musí dojít k tzv. zašlápnutí mety)
  2. Pokud dojde k chycení odpáleného míče přímo ze vzduchu, aniž by se dotkl země
  3. Dotkne-li se hráč obrany míčem (popř. míčem v rukavici) běžícího hráč útoku mimo mety, potažmo před dosažením domácí mety

Čtvrtým způsobem autování již dříve zmíněný strikeout pálkaře.

Ad 9) Rozhodčí…jako v každém sportu i zde má důležitou roli, řídí hru, rozhoduje o správnosti nadhozů/odpalů, dále o tečování a v neposlední řadě dohlíží na dodržování pravidel

HLAVNÍ ROZHODČÍ – ROZHODČÍ NA DOMÁCÍ METĚ

METOVÝ ROZHODČÍ – ROZHODČÍ NA METÁCH

 

SLOWPITCH - je verze softballu, jenž v posledních 10 letech doznává největšího rozmachu v Evropě. Funguje jako takový spojovací prvek mezi softballem a baseballem, jelikož spojuje nejen hráče obou sportů (a to i na reprezentační úrovni), ale zejména sporty jako takové. Používá se softballového vybavení (míče, pálky, rukavice), ale hraje se spíše na větších hřištích - baseballového typu, a to z toho důvodu, že ve slowpitchi jde hlavně o pálení = míče létají více jak 90 metrů daleko, tudíž i vzdálenosti jsou spíše jako v baseballu. Kategoriemi ve slowpitchi jsou: MUŽI, ŽENY, COED (smíšený slowpitch, tj. hraje 5 žen a 5 mužů nebo 6+6) a MIX (mixovaná kategorie, v níž je většinou zastopeno jedno z pohlaví více, např. 7+3 / 8+2). Ve světě slowpitch softballu platí za nejlepší země, USA a Kanada. Ti každoročně i soupeří v tzv. Border Battle, avšak v USA je jistě slowpitch nejrozšířenější a i počet úrovní je téměř neporovatelný (Super A, kde hrají většinou ex-hráči z MLB, dále A - E v obou pohlavích a nesmíme zapomenout ani na organizace jako USSSA, jež slowpitch posunula do zcela jiné dimenze). V poslední několika letech si napříč Evropou získává jméno i ESSC (dříve ESSL), která združuje hráče z USA, Latinské Ameriky a dalších zemí, kteří převážně žijí v Evropě. Mnoho z hráčů jsou buď stále aktivní členové americké armády nebo bývalými členy různých jednotek, jež do Evropy přesídlili po nasazení na amerických základnách v Německu či Itálii. Tato organizace se však více zaměřuje na tzv. single-sex kategorie (MUŽI a ŽENY). Naproti tomu ve smíšené kategorii dominuje již dlouhá léta Velká Británie. Počtem registrovaných hráčů ale i soutěží na ostrovech, se to nedá porovnávat s ostatními zeměni. Přesto v minulosti se i Neměcku podařilo dobýt evropský trůn. V letošním roce tak bude na Mistrovství Evropy ve smíšeném slowpitchi, které proběhne v Pardubicích, na co dívat. Doufejme, že součástí výběr ČR bude i někdo z Chocně, protože talentů máme na slowpitch v klubu na rozdávání.

Pravidla SLOWPITCH SOFTBALL 2022 - 2025 (cz překlad)