>

Síň slávy slavnostně otevřena při oslavách 20 let od Extraligy

Lukáš Bříza, 27.06. 2020 Aktuality

Na sobotu 20. června byl naplánován Turnaj 20, celoklubová akce k příležitosti výročí 20 let od doby, kdy Orli poprvé hráli v baseballové Extralize mužů. Přestože tři plně nabité týmy, byly přiipraveny a odhodlány ke hře, tak se nám a celému Turnaji 20, postavilo do cesty počasí.

Co ovšem déšť nepřekazil byl jeden z naplánovaných vrcholů akce. Tímto zlatým hřebem dne a vlastně i pomyslně celé doposavadní historie klubu bylo založení klubové Síně slávy. Ve velmi příjemné a intimní atmosféře, byl jako první člen uveden do Síně slávy SaB Orli Choceň pan Pavel Urban - otec a zakladatel klubu.

Za účasti pana starosty Chocně, pana Ropka, bývalých starostů města, pánů Valtra a Kučery a bývalého předsedy klubu pana Chocholouše, pronesl náš současný předseda klubu, Petr Novotný, tuto krásnou řeč:

"Vážení hosté, Pavle, vážení hráči, dámy a pánové,

Je nám velikou ctí, že máme na blízku tak významnou osobu, kterou je právě Pavel Urban. Dnes je den, kdy bychom vám všem chtěli prezentovat jeho neocenitelný přínos. Dovolte mi uvést jen několik příkladů z Pavovi dlouholeté práce s jeho oblíbeným sportem. Následující výčet je tedy zaměřen na osnovu vzniku našeho oddílu a práce Pavla Urbana:

- od roku 1975 se jedná o návštěvu prvních soft. turnajů pořádaných v republice,
Zbiroh;
- sehnání party zapálených lidí v Chocni, kterým se sport líbil;
- výroba vlastního vybavení - pálky soustružené z jasanu, šití vlastních míčů;
- účast na prvních lokálních turnajích v Trutnově, Mladých Bukách - Meta
Mikrofóra, Svoboda nad Úpou;
- později také pořádání turnajů v Chocni, a to nejdříve v parku Peliny - turnaj „O
štít města Chocně“;
- propagace sportu v okolních městech, např. ve Svitavách a Hradci Králové,
kde probíhaly ukázkové zápasy;
- v roce 1977 se jednalo o založení oddílu softballu v Chocni, původně pod
hlavičkou Sokola Choceň – „Spartak Choceň oddíl softballu“;
- v dalších letech se jednalo o založení východočeské oblasti kategorie softball
muži;
- dále Pavel dlouhodobě vedl oblastní soutěže mužů;
- dalšími kroky bylo založeni družstva žen;
- vítězství družstva žen v celostátním finále neregistrovaných o Metu Mikrofóra;
- přihlášení družstva žen do oblastní soutěže;
- vedení oblastní soutěže žen;
- dlouhodobá snaha o zajištění vlastního hřiště, původně trénování v parku
Peliny a na hřišti u Pily;
- získání kontaktů do Polska, pořádání turnajů a návštěva turnajů v Polsku;
- po dlouhých letech získání vlastního hřiště za zimním stadionem
- vybudování hřiště vlastními silami a vybudováni minimálního zázemí;
- pořádání pravidelných zimních soustředění;
- (počátkem 90tých let) začátku práce s mládežnickými kategoriemi;
- přihlášení klubu Spartak Choceň do Little League;
- pořádání turnajů pro místní ZŠ;
- organizace národní kvalifikace Little League;
- trénování mládežnických kategorií;
- účast v Little League;
- účast mládežnických kategorií v oblastních soutěžích;
- zajištění kontaktů pro mládežnické oddíly (Německo, Itálie, Chorvatsko …..)
- pořádání turnajů pro mládežnické kategorie na vybudovaném domácím hřišti;
- návštěvy zahraničních turnajů mládežnických kategorií - Polsko, Německo,
Itálie;
- účast na Mistrovstvích republiky mládežnických kategorií;
- založení pravidelných turnajů Her přátelství (Friendship Games)
pro mládežnické kategorie za účasti týmů z Polska a Německa;
- založení pravidelných turnajů Slowpitch pro firemní týmy;
- pravidelné turnaje Slowpitche s mezinárodní účastí - Polsko, na vojenských
základna USA v Německu;


a to zdaleka dámy a pánové není vše, protože při tom všem také dlouhodobě
vedl klub.

Pavle Urbane, od roku 1975 jsi udělal enormní množství práce a my všichni bychom Ti rádi za veškerou práci poděkovali a vzdali hold. Dovol nám proto, abychom ocenili Tebe jakožto zakladatele klubu, jež tímto jako první otevíráš zlatou bránu Síně slávy Softballu & Baseballu Orli Choceň.

Děkujeme a bude nám ctí pokaždé, když budeš mezi námi tady na hřišti."

 

 

Za mocného provolávání "Ujba! Ujba!" byla pak "Ujbovi" předána plaketa člena síně slávy.

Opravdu významný a nezapomeutelný den.

 

 

PS: K odehrání zápasů Turnaje 20 dojde pravděpodně v náhradním termínu 19. či 20. září 2020.

 

Fotogalerie: Turnaj 20 poprvé a otevření Síně slávy

Starší články